Romuald Lipu-Akohard
Mój prywatny słownik

 

Przegląd wybranych haseł 

 Powrót

Pobranie książki

O autorze

Autor książki chce pozostać anonimowy; podane nazwisko jest więc pseudonimem. Jest tak nie tylko dlatego, że nie pragnie on rozgłosu, ale przede wszystkim po to, aby nazwisko nie wpływało na ocenę treści książki. Jakże często bowiem nie jest uznawane za najważniejsze to, co zostało powiedziane, ale to, przez kogo zostało powiedziane. W rzeczywistości jednak nie jest istotne, czy autor jest osobą rozpoznawaną i popularną, czy nikomu nie znanym nauczycielem fizyki, ogrodnikiem lub rencistą. Nie jest też ważne, czy ma on tylko wykształcenie średnie, czy doktorat. Niech treść książki mówi sama za siebie.

O książce

Mój prywatny słownik” to zbiór krótkich lub nieco dłuższych tekstów, zawierających omówienie 92 ważnych słów, których właściwe rozumienie jest bardzo istotne w życiu każdego człowieka. Słowa te w większości określają pojęcia fundamentalne, będące podstawą ludzkiej egzystencji. Książka zawiera więc takie hasła jak np. „Bóg”, „honor”, „prawda”, „dobro i zło”, „prawo”, „sprawiedliwość”, „świadomość”, „uczciwość”, „odpowiedzialność”, „miłość”, „tolerancja”, których sposób pojmowania decyduje o tym kim jesteśmy. Są tam również takie słowa, jak np. „polityka”, „sekta”, „aborcja”, „eutanazja” czy „terroryzm”, które nie odnoszą się do pojęć podstawowych, są jednak głównymi tematami, a także głównymi problemami chwili obecnej.

Autor książki starał się podawać na początku każdego tekstu w miarę dokładne definicje wszystkich znaczeń omawianego słowa, jednak nie ograniczał się jedynie do przedstawiania wiedzy podręcznikowej; zwykle w dalszej części opracowania przestawiał rezultaty własnych przemyśleń związanych z poruszanym tematem. Omówienia haseł zawierają więc w pewnej mierze subiektywne poglądy autora określone przez sposób widzenia przez niego świata. Poglądy te nie zawsze są zgodne z obiegowymi opiniami na dany temat, a także nie zawsze rezonują z tym, co głoszą uznane autorytety - dlatego nie wszystkim będą odpowiadać. Niektórzy mogą nawet poczuć się urażeni krytyką tego w co wierzą i co uznają za słuszne. Ta książka jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi otwartych, którzy są gotowi wysłuchać i uszanować poglądy nie zawsze zgodne z wyznawanymi. Nie jest jednak jej zadaniem „wszczepianie” jakichkolwiek przekonań. Celem tej pracy jest zachęcenie do własnych przemyśleń, bo tylko twórcza postawa sprzyja kreatywnej egzystencji. Najbardziej wartościowe życie jest bowiem tworzeniem własnych doświadczeń - a nie odtwarzaniem, powielaniem i realizowaniem cudzych myśli.

Mój prywatny słownik” w wersji elektronicznej jest udostępniony bezpłatnie. Dozwolone jest także jego kopiowanie i darmowe rozpowszechnianie w dowolny sposób. Biblioteki internetowe mogą go również dołączyć do swoich zbiorów, nie mogą jednak pobierać żadnych opłat za jego udostępnienie, ani nakładać żadnych ograniczeń na sposób użytkowania.

Książka jest do pobrania w formacie PDF, rozmiar pliku: 7,2 MB. Jest tak sformatowana, że można ją łatwo potem wydrukować. Jeśli chcesz ją „ściągnąć”1 dla siebie przyszły Czytelniku, kliknij na to hiperłącze. Jeżeli życzysz sobie zapoznać się z wybranymi hasłami, aby się przekonać, czy w ogóle warto ją pobierać, to wybierz jeden z poniższych „linków”:


Bóg

Honor

Jałmużna

Konopie

Kradzież

Miłość

Obraza

Polityka

Prawda

Religijność

Rozwód

Sekta

Strach

Szczęście

Terroryzm

Wymóg


Kontakt z autorem:


Inne prace tego autora:
Tłumaczenie Kursu cudów
Moja cukrzyca typu 2


Moja nowa strona www


1   Do czytania książki wymagany jest Acrobat Reader w wersji 5.0 lub późniejszej. Sposób pobierania zależy od przeglądarki. Jeżeli w systemie jest zainstalowany Acrobat Reader (lub Adobe Reader) a używana przeglądarka to Internet Explorer lub Microsoft Edge, to po kliknięciu nad hiperłączem lewym przyciskiem myszy najprawdopodobniej zostanie uruchomiony ten program i książka będzie „ściągnięta” w postaci gotowej do czytania. Jeśli nie ma potrzeby czytania natychmiast tej książki, wówczas wystarczy kliknąć nad hiperłączem prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać „Zapisz element docelowy jako...” i książka zostanie wtedy zapisana na twardym dysku.