Strona poświęcona promocji książki
Mój prywatny słownik „Mój prywatny słownik” to książka omawiająca osiemdziesiąt dziewięć ważnych słów. Część z nich ma dlatego duże znaczenie, że dotyka pojęć zasadniczych, na których opiera się cały Wszechświat i które są ważne w każdym czasie i na każdym poziomie rzeczywistości. Niektóre z tych słów są znaczące tylko tu i teraz, pod koniec drugiego i na początku trzeciego tysiąclecia, bo właśnie w tych czasach ujawniło się i nabrało wagi to, co oznaczają.

Praca ta oprócz encyklopedycznych definicji i bibliograficznej wiedzy zawiera również własne przemyślenia autora, które nadają jej indywidualne piętno. Poglądy w niej zawarte niekiedy jednak odbiegają od tego, co się powszechnie głosi na dany temat i co się uważa za słuszne; dlatego nie wszystkim będą odpowiadać. Jednak otwarte, pozbawione uprzedzeń podejście do zagadnień tam poruszanych może skłaniać do samodzielnych rozważań, co stanowi chyba najlepszy rezultat lektury.

Następna strona.

 

Stronę zaprojektował Romuald Lipu-Akohard.
Data utworzenia: 23 grudnia 2005 roku. Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca 2020 roku.
Książka „Mój prywatny słownik”, Wydanie 2, do pobrania w wersji 2a, rozmiar pliku 7,5 MB.